Intervju med Inger LIv Thaule, om heftet "Tilbakeblikk"

Intervju med Inger LIv Thaule, om heftet "Tilbakeblikk"

Intervju med Inger LIv Thaule, om heftet

Inger Liv Thaule, Liv Gunvor N Kleppe og Hans Olav Westen har tatt initiativ til å få laget et flott hefte med Tilbakebilkk-bønnen etter den Ignatianske tradisjon. Vi har møtt Inger LIv som forteller nærmere om heftet.

Intervju med Inger Liv Thaule om Tilbakeblikk-heftet

 

Nylig utga Utstein Pilegrimsgard heftet «Tilbakeblikk. En hjelp til å utvikle din relasjon til Gud». Inger Liv Thaule, pensjonert diakon og frivillig retreatleder ved Utstein Pilegrimsgard, var med å lage heftet. Vi har bedt henne om å si litt om hva det inneholder.

 

Hvorfor laget dere dette heftet?

Hvis Gud er nærværende i vår hverdag, så vil det vel være mulig å oppdage Ham iblant? Mange av dem vi kommer i kontakt med i samtaler og retreater her på Pilegrimsgarden utrykker en lengsel etter et nærmere forhold til Gud og ønsker å få hjelp til å bli oppmerksom på Ham i sin hverdag. For å gi støtte og inspirasjon i denne prosessen, tror vi heftet med Tilbakeblikk-bønnen blir til god hjelp. Vi ønsker at flere skal få oppdage hvilken skatt denne bønneformen er.

 

Hvordan håper dere «Tilbakeblikk» vil bli brukt?

Heftet gir en kort veiledning og har tre nøkkelspørsmål som gjelder den enkeltes hverdag. Det gis plass til å notere noen av sine refleksjoner over dagen, f.eks hvor la du merke til spor av Guds godhet. Refleksjonene kan gli over til din samtale med Gud om hva som var godt/vanskelig denne dagen. En mulighet er å sette av 5 minutter til Tilbakeblikk-bønnen om kvelden. Heftet er laget til 1 måneds bruk, hvis man setter av noen minutter hver dag. Det er mest nyttig om man i starten bruker bønnen jevnlig over en periode, da får man rytmen «under huden». Etter hvert kan man bruke bønnen fast, etter spesielle opplevelser eller i perioder ved behov. Heftet kan også anvendes i bibel/bønnegrupper for å dele sine erfaringer med Tilbakeblikk-bønnen når man møtes. De tre nøkkelspørsmålene er også veldig anvendelige etter å ha dvelt ved en Bibeltekst.  Tilbakeblikk-bønnen er dessuten fin å ta utgangspunkt i om man går i åndelig veiledning.

 

Hva kan folk forvente å få ut av bruk av heftet?

Vår erfaring er at Tilbakeblikk, over tid, fører til at vi blir mer oppmerksomme på hvordan Guds godhet møter oss gjennom dagen, og hvordan vi opplever Ham når noe er vanskelig. Det hjelper oss til å lytte til våre reaksjoner og være oppriktige i vår personlige samtale med Gud. Ved slik å følge med på sin egen trosvandring, kan det som Gud prøver å formidle til meg underveis bli tydeligere.

 

Hvordan få kjøpt «Tilbakeblikk»?

Heftet er til salg her på Pilegrimsgarden.

 

Hvordan vil dere gjøre heftet kjent?

Vi har gjort heftet kjent på de andre retreatstedene og i en del bokhandlere. Men de fleste blir kjent med heftet via vår egen virksomhet og via «jungeltelegrafen» av personer som selv har brukt det.

 

Heftet kan bestilles med å sende en e-post til retreat@utsteinpilegrimsgard.no

Ett hefte koster kr 100,-. Ved kjøp av tre hefter eller flere, er prisen kr 70,- pr hefte. Porto kommer i tillegg.


Del denne artikkel på e-post