VENTELISTE: Kurs med åndelig veiledning 2020 - 2021

VENTELISTE: Kurs med åndelig veiledning 2020 - 2021

VENTELISTE: Kurs med åndelig veiledning 2020 - 2021

.

Kurset er fulltegnet. Dersom du vil stå på venteliste, kan du sende en epost til utsteinpilegrimsgard@kyrkja.no 

 

Innføringskurs i åndelig veiledning

Med Valfrid Botnen, Inger Liv Thaule og Sigve Ims

 

Vårt kurs med Åndelig veiledning har vært fulltegnet tre år på rad, og vi har hvert år hatt venteliste.

Nå setter vi opp kurset for fjerde gang!

 

Kurset går over seks tirsdagskvelder høsten 2020 og våren 2021.

 

8. september

27. oktober

24. november

05. januar

16. februar

23. mars

Alle kveldene starter med varm mat kl. 18.00 og avsluttes kl. 21.00.

 

 

PRIS: Kurset koster kr 3.500,- for alle seks kurskveldene, serveringen og de individuelle veiledningssamtalene. 

 

 

KURS med åndelig veiledning høst 20/vår 21

Innføringskurs i åndelig veiledning – et kurs som gir mulighet til fordypning av eget tros – og bønneliv. Det gir også en mulighet til selv å få erfare det å motta åndelig veiledning ved å få veiledning på og hjelp til å utforske egne erfaringer i bønnen.

 

I september startes det opp med et nytt kurs med åndelig veiledning som fokus. Hva er kursets innhold?

I og med at vi har spesielt fokus på åndelig veiledning i ignatiansk tradisjon, blir det en kort innføring i denne tradisjonen, det blir innføring i forskjellige bønneformer, lengselens plass i bønnen, følelsenes betydning, Gudsbilde og selvbilde for å nevne noen av temaene. Kurset er erfaringsbasert, så det legges vekt på at den enkelte får gjøre egne erfaringer i bønn.

 

Men hva er så åndelig veiledning? Er det noe annet enn det vi vanligvis kaller sjelesorg?

I sjelesorg tar en oftest utgangspunkt i problemer, mens åndelig veiledning tar utgansgpunkt i den enkeltes erfaringer av og med Gud, gjennom bønn og det som ellers skjer i livet.  Åndelig veiledning ønsker å være en hjelp til å oppøve vàrheten for Guds nærvær og ledelse i livet som det er – i tillit til en Gud som er nær og som lar seg erfare i alt og alle. Relasjonen til Gud er fokus.

 

Hvem passer dette kurset for?

Kurset er for den som er nysgjerrig på dette med å erfare Gud, få utforske erfaringene i livet og i bønnen. Det vil også være en hjelp til å sette ord på egne erfaringene som igjen på lengre sikt, kan bli en hjelp i møte med andre som deler sine erfaringer.

Kurset passer også godt for deg som vil finne ut hva bønn er eller kan være. Og som ønsker en fordypningen.

 

Hva slags kompetanse trengs for å være med på et slikt kurs?

Kanskje det viktigste er en lengsel etter Gud!! En lengsel etter å gi denne relasjonen fokus i et fellesskap med andre som bærer på den samme lengselen. Har du allerede gjort deg noen erfaringer gjennom stille dager eller retreat, kan det være en fordel, men ingen forutsetning.

Åpenhet og et lyttende sinn er et viktig utgangspunkt for en slik prosess som dette kurset inviterer inn i.

 

Kurset består av 3 kurskvelder på høsten og 3 kurskvelder på våren. Hva skjer mellom disse kurskveldene?

Kurskveldene består i hovedsak av undervisning i tema innenfor åndelig veiledning i ignatiansk tradisjon og grupper hvor en får mulighet til å dele egne erfaring pluss å lytte til andres erfaringer. Kursdeltakerne får etter hver kurskveld et ark med veiledning til fokus for bønnen og hjelp til refleksjon over erfaringene en gjør seg. Den enkelte får også mulighet for 4 individuelle veiledningssamtaler (Åndelig veiledning) med personlig veiledning i løpet av kursperioden. I disse samtalene får den enkelte dele sine erfaringer med den veilederen en har fått tildelt. Det hører også med som en del av kurset at den enkelte er deltaker på 2 stille dager – en på høsten og en på våren. Også det en mulighet til å gjøre erfaringer.

Så tid for bønn og refleksjon er viktig mellom kurskveldene.

 

Hva får kursdeltakerne ut av et slikt kurs? Hva sitter de igjen med?

Det er selvsagt veldig forskjellig. For noen vil det bli en bekreftelse og fordypning av det de allerede hadde med seg. Det å få være sammen med andre med samme fokus, betyr mye for mange. For noen er det frigjørende å få snakke om Gud og bønnen på en ny måte med et annet perspektiv. For andre er det en hjelp til å finne sin bønneform og sin bønnerytme. Det å få dele med andre uten at det skal kommenteres!! Å få oppdage en ny måte å være sammen på! For noen er det kanskje det å finne rom for sin lengsel som blir starten på en videre vandring!

 

Du Valfrid, har jobbet i mange år med ignatiansk åndelig veiledning både i og utenfor retreater og kurs. Hva er det som gjør det så meningsfylt å jobbe med dette?

Det er både spennende og inspirerende å få være vitne til hva Gud gjør i menneskers liv. En Gud som stadig overrasker! Jeg lærer stadig noe nytt om Gud og om det å leve i denne relasjonen til Gud.

Og jeg kan ikke tenke meg noe større enn at mennesker får oppdage hvem de er, elsket og villet av Gud. En Gud som er tilstede og lar seg erfare i livet slik det!! Og alt som møter oss i dette livet, hører med inn i relasjonen til Gud. Å få be sannheten som gir hjelp til å leve i sannheten – sannheten om Gud og sannheten om oss selv – Guds sannhet. Og her er vi alle underveis – livet ut.

 

 

Du kan lese mer om kurset med Åndelig veiledning her.

 

 

Sted: Utstein Pilegrimsgard

Påmelding på våre nettsider.

 

___________________________________________________

 

Overnatting og Stille onsdager:

Det vil bli anledning til å overnatte fra tirsdag til onsdag og delta på stille dag onsdagene for de som ønsker det. Overnatting er et valgfritt tilbud i forbindelse med kursest. 

Pris på overnatting, en enkel frokost og nistepakke er kr 600,- for deg som er kursdeltaker. (Dersom du tar med eget sengetøy er prisen kr 500,-.). Stille dag tar vi ikke batalt noe for, men om du vil bidra med en gave så skal du ha mange takk!

 

På stille dager serverer vi kaffe/te, og du som ikke har overnattet tar selv med deg nistepakke. Les mer om Stille onsdag her.

 

Det blir også arrangert stille dager i St. Petri kirke, og du må gjerne delta på deres dager om du foretrekker det.

 


Del denne artikkel på e-post