Utstein Pilegrimsgard > Kurs og seminar

Kurs og seminar

Tenker du noen ganger: Hva med meg?

Arbeider du med mennesker i krevende og vanskelige livssituasjoner? Er du selv i en tøff situasjon på jobb eller hjemme? Trenger du å ta et skritt til siden, få litt påfyll, tid til deg selv, trekke pusten og finne balansen?

Stopp opp på en gjestfri rasteplass på Utstein!

Noen dager hos oss handler først og fremst om å ta vare på seg selv. Å forstå seg selv, ta egne tanker, følelser og reaksjoner på alvor, er et godt grunnlag for egenutvikling som menneske, kollega, medarbeider og leder. Du vil kunne få både faglig påfyll, tid til ettertanke og kjærkommen hvile.

Å være på retreat vil si å legge til side roller og titler, oppgaver og ansvar, mobil og nettbrett. Familie, arbeid, verv og frivillig innsats kan du koble helt bort noen dager og bare fokusere på deg selv. Det handler om deg!

Måltider og deler av dagene vil være i stillhet, og du skal slippe å ta ansvar for andre. Disse dagene er dine dager.

 

Våre ledertreningsprogram er for alle, uavhengig av religiøst ståsted, tro eller tvil.

Eksistensielle spørsmål berører hver og en med ulik styrke og i ulike faser av livet. Vi tilbyr individuelle samtaler med tid til refleksjon over livets små og store spørsmål.

Vi har daglig rytme med morgenbønn og kveldsbønn på våre arrangement, og det er selvsagt frivilling å delta på dette. I tillegg besøker vi det 1000 år gamle Utstein kloster og får både historiefortelling og delta på mini-konsert.

Egenutvikling er aktuelt for alle yrkesaktive, enten du jobber i det offentlige, privat sektor eller ideell virksomhet.

Kommende kurs og seminar: