Klosterpilegrim

KLOSTERPILEGRIM

Dette er et nettsted for refleksjon og fordypelse i den åndstradisjonen som klostervesenet 
og den moderne retreat-bevegelsen er bærer av. Det er den kontemplative spiritualiteten, 
som søker livets og troens innerside og dybdedimensjon gjennom studier, meditasjon, bønn 
og gudstjeneste, og som søker den stillheten som gir rom for dette. Denne åndsimpulsen har 
vært en av de viktigste kraftkildene i den kristne kirkens historie, og forvalter fortsatt rike 
kilder til inspirasjon, fornyelse og vekst. Utstein Pilegrimsgard ønsker å stå i denne 
tradisjonen, og forstår seg selv som et nytt skudd på en gammel stamme. Pilegrimsgarden 
har som mål å videreføre noen av klosterlivets mest verdifulle erfaringer og innsikter inn i en 
ny tid og til nye grupper av åndelig søkende mennesker. Dette gjelder også dem som ikke 
velger det tradisjonelle klosterlivet, men som forsøker å forene en dypere åndelig 
orientering og forpliktelse med et vanlig familie- og yrkesliv.
For Pilegrimsgarden er nærheten til Utstein Kloster viktig – både i fysisk og åndelig 
forstand. Utstein Kloster er landets eneste fullt restaurerte middelalderkloster. Dette unike 
anlegget – ikke minst den vakre klosterkirken – gir en umiddelbar fornemmelse av tidsløp og 
historie, en historie som her blir konkret og levende, og som man uvilkårlig blir fanget inn av. 
Utstein Kloster var et augustiner-kloster. Derfor ønsker Pilegrimsgarden med dette 
nettstedet å bidra til en dypere forståelse av den augustinske tradisjonen, og hva den kan 
bety for dagens mennesker. 
Samtidig befinner Pilegrimsgarden seg i et landskap som er vendt mot havet og 
orientert mot vest. Derfor ønsker Pilegrimsgarden med dette nettstedet også å skape en 
arena for fordypelse i en åndsimpuls som er kommet fra vest – nemlig den keltiske. I denne 
tradisjonens dype naturfromhet ligger det rike kilder til en moderne naturspiritualitet, også 
forankret i norsk natur og norsk virkelighet. 
Med navnet ”Klosterpilegrim” vil Pilegrimsgarden dessuten peke på at klostrene 
gjennom tidene har vært viktige for pilegrimer. Ikke bare som stedet for overnatting og 
omsorg ved sykdom, men også som valfartsmål i seg selv. For her fantes erfarne og 
innsiktsfulle kvinner og menn som kunne oppsøkes for åndelig veiledning og råd i livets store 
spørsmål. Også denne tradisjonen ønsker Pilegrimsgarden å føre videre, og vil med dette 
nettstedet åpne for refleksjon over hvordan klostertradisjonen kan bidra til å inspirere og 
utvikle den moderne pilkegrimsbevegelsen.